česky | english

Rally Vysočina 2020, 16. července

Přihláška online

Vyplňte prosím níže uvedený formulář pro přihlášení Vaší posádky na Rally Vysočina.
Po odeslání ji budete moci zpětně editovat pomocí Vašeho uživatelského jména (login) a hesla.

Pokud jste již přihlášku odeslali a chcete ji editovat, můžete se zde přihlásit a následně provést úpravy.
Login:
Heslo:
  Soutěžící První jezdec Druhý jezdec
Soutěžící    
Kontaktní osoba    
Jméno  
Příjmení  
Datum narození  
Národnost  
Poštovní adresa
Telefon (zaměstnání)
Telefon (domů)
Mobilní telefon
Fax
E-mail
Číslo soutěžní licence
Vydání ASN
Číslo řidičského průkazu  
Země vydání  

 
Zařazení do:
MČR sprintrally
Pohár K4
MČR historiků


Junior Priorita
 
Podrobnosti o vozidle
Značka Registrační značka
Model cm3
Rok výroby Číslo karoserie
Skupina / Třída Číslo tech. průkazu
Země registrace Číslo homologace
Informace o posádce (dosavadní úspěchy apod.)
Přihlašovací vklady
Aby byla přihláška přijata, musí být doprovázena příslušným vkladem, stvrzenkou na celou částku.

Číslo účtu pro úhrady bankovním převodem: Waldviertler Sparkasse Třebíč, č. účtu:     1500011456/7940. Jako variabilní symbol uvádějte číslo licence 1. jezdce.
  Datum uzávěrky
Sazba s reklamou 7 000,- Kč vč. DPH 4.7.2011 24:00
Sazba bez reklamy 14 000,- Kč vč. DPH 4.7.2011 24:00
Prohlášení o zproštění odpovědnosti
  • My, níže podepsaní, tímto prohlašujeme, že se Rally Vysočina 2011 zúčastňujeme na vlastní nebezpečí.
  • Seznámili jsme se zněním propozic a zavazujeme se dodržovat všechny předpisy a pravidla rally, stejně tak jako pokyny a rozhodnutí sportovních komisařu.
  • Potvrzujeme, že všechny údaje uvedené v přihlášce jsou správné a pravdivé.
  • Potvrzuji tímto, že souhlasím, aby AMK Rallysport Třebíč jako správce dle zákona č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údaju a o změně některých zákonu, v platném znění evidoval, shromažďoval a zpracovával mé osobní údaje, které jsem mu vyplněním této žádosti dobrovolně postoupil.
  • Tyto osobní údaje slouží pouze pro potřebu AMK Rallysport Třebíč danou jeho předmětem činnosti, mohou být použity v rámci motoristické akce podle MSŘ a NSŘ pro rok 2011.
  • Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o všech skutečnostech dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údaju.
Přihlašovací informace pro editaci přihlášky
Login: Heslo: Kontrola hesla:

 
Vyrobilo Vergilio